Đồng chí Ngô Gia Tự - Người Cộng sản kiên trung

29/11/2023 08:00 Số lượt xem: 25

Sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930), đồng chí Ngô Gia Tự được cử là Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, phong trào cách mạng ở Nam Kỳ phát triển mạnh mẽ.

Xứ ủy Nam Kỳ mở nhiều lớp huấn luyện ngắn ngày cho cán bộ, đảng viên. Đồng chí Ngô Gia Tự trực tiếp giảng dạy một số lớp. Đồng chí Ngô Gia Tự coi trọng đẩy mạnh hoạt động của những người cộng sản trong quần chúng công nhân, nông dân, mở rộng phong trào đấu tranh dưới nhiều hình thức chống đế quốc và phong kiến; tăng cường sự ảnh hưởng của Đảng trong các tầng lớp nhân dân, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin đi sâu trong nhân dân. Những năm 1930-1931 cao trào cách mạng ở Nam Kỳ phát triển mạnh mẽ, lan rộng đến Trung Kỳ và Bắc Kỳ.
Hoảng hốt trước cao trào cách mạng, thực dân Pháp tiến hành chính sách khủng bố cực kỳ tàn bạo. Đêm 31-5-1930, trong một trận truy lùng của giặc Pháp, đồng chí Ngô Gia Tự bị bắt ở xóm Phú An, bên sông Thị Nghè, Sài Gòn. Biết đồng chí Ngô Gia Tự là “yếu nhân” của Đảng Cộng sản, chúng mua chuộc, đe dọa, tra tấn đồng chí bằng mọi cực hình (lộn mề gà, treo ngược người, đánh vào lòng bàn chấn, đánh roi điện…) nhưng đều bất lực trước ý chí sắt đá và tinh thần dũng cảm của đồng chí Ngô Gia Tự. Sau mỗi lần bị tra tấn trở về phòng giam, đồng chí Ngô Gia Tự thường nói lại với anh em: “Chúng mình phải chịu đựng, phải hy sinh tất cả cho Đảng, sinh mệnh của Đảng hơn sinh mệnh của mình”.
Sau một thời gian giam giữ ở Khám Lớn, thực dân Pháp giải đồng chí Ngô Gia Tự về Bắc Ninh để xử án nhằm khủng bố tinh thần các mạng của nhân dân. Trước quan tòa cũng như trước mọi cực hình, đồng chí Ngô Gia Tự đều nói “không”, “không biết”, “không có”, kiên quyết bảo vệ bí mật của Đảng. Tại phiên Tòa Nam án Bắc Ninh ngày 27-1, đồng chí đã dõng dạc tuyên bố, bẻ gẫy lời buộc tội của quan tòa: “Tôi kiên quyết không thừa nhận bất cứ một hành động nào mà người ta định gán ghép cho tôi. Tôi không phải là người sáng lập ra cộng sản. Cộng sản chính do thời thế tạo nên, nghĩa là chính sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản thế giới tạo nên nó, không có gì lạ cả”. Tuy không có chứng cứ buộc tội, nhưng chúng vẫn kết tội đồng chí khổ sai chung thân. Đồng chí gửi đơn chống án, ngày 16-3-1931, Tòa Thượng thẩm Hà Nội phúc thẩm lại bản án của Tòa Nam án Bắc Ninh. Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để áp đảo tinh thần đồng chí, nhưng đồng chí vẫn bình tĩnh, hiên ngang bác bỏ những lời buộc tội của chúng và vạch tội ác của bọn thực dân cướp nước cùng bè lũ tay sai bán nước. Tuy vậy, chúng vẫn tuyên bố y án khổ sai chung thân.
Sau phiên tòa, đồng chí bị giam ở nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Ở đây, đồng chí cùng anh em đấu tranh tuyệt thực, phản đối chế độ nhà tù hà khắc. Thực hiện khẩu hiệu “Biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”, đồng chí tích cực giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin những vấn đề của đường lối cách mạng ở Việt Nam… Đồng chí đã viết lại cuốn “Những vấn đề cơ bản của cách mạng Đông Dương” làm tài liệu học tập trong nhà tù.
Cuối năm 1931, lấy cớ đồng chí hoạt động ở Nam Kỳ, thực dân Pháp giải đồng chí từ nhà tù Hỏa Lò vào Khám Lớn (Sài Gòn) để đưa ra tòa xét xử. Từ ngày 2 đến 9-5-1933, thực dân Pháp mở phiên tòa đại hình công khai xét xử 120 chiến sĩ cộng sản, trong đó có đồng chí Ngô Gia Tự. Chúng kết tội các chiến sĩ cộng sản với 8 án tử hình, 19 án khổ sai và lưu đầy chung thân, 79 án tù từ 5 đến 20 năm, đồng chí Ngô Gia Tự bị kết án khổ sai chung thân. Chiều ngày 16-5, thực dân Pháp bí mật đưa đồng chí Ngô Gia Tự cùng 88 đồng chí đi đầy ở Côn Đảo. Dù bị giam hãm ở chốn “địa ngục trần gian”, nhưng với quyết tâm “biến nhà tù thành trường học, không nên bỏ phí thì giờ. Bất kỳ ở đâu, chúng ta cũng có thể hoạt động cho chủ nghĩa cộng sản được”, đồng chí Ngô Gia Tự luôn tranh thủ mọi cơ hội để truyền bá kiến thức, nâng cao lý luận cách mạng, xây dựng niềm tin vào thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam cho các chiến sĩ cộng sản và những người bạn tù. Ngô Gia Tự đã được tín nhiệm vào Ban Chi ủy Chi bộ Nhà tù. Trước những cực hình tra tấn, đồng chí không hề dao động tinh thần, thậm chí nhiều lần còn dũng cảm chịu đòn thay cho bạn tù, giành việc nặng nhọc, nguy hiểm thay cho anh em. Tấm gương đó đã cảm hóa được một số người ở các đảng phái khác nhận ra lý tưởng cộng sản, tự nguyện gia nhập và chiến đấu dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Ngô Gia Tự đã trở thành người thầy giáo cách mạng xuất sắc giữa lòng nhà tù đế quốc. Đồng chí tổ chức cho anh em học tập thấu đáo các vấn đề cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, đặc điểm của các giai cấp, đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng. Để có tài liệu nghiên cứu, học tập, đồng chí Ngô Gia Tự tự soạn và chép tay ra nhiều bản về những văn kiện của Đảng, những bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Và cùng một số đồng chí khác dịch nhiều tác phẩm từ tiếng Pháp sang tiếng Việt như: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Hai sách lược của xã hội dân chủ; Nguyên lý của chủ nghĩa Lênin… Đầu năm 1935, Chi bộ Đảng Nhà tù Côn Đảo quyết định cử đồng chí Ngô Gia Tự và một số đồng chí khác vượt ngục trở về đất liền để tiếp tục hoạt động. Nhưng cuộc vượt ngục không thành, đồng chí Ngô Gia Tự cùng một số đồng chí khác đã hy sinh giữa biển khơi.
Trong hơn 9 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Ngô Gia Tự đã để lại những giá trị lớn về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Cuộc đời của đồng chí là mẫu mực về phẩm chất cao quý, là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi gương, học tập.

Mai Phương (gt)
Nguồn: Báo Bắc Ninh điện tử
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!