Đồng chí Ngô Gia Tự với cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

28/11/2023 08:00 Số lượt xem: 20

Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ngày 3-12-1908, tại xóm Xanh, làng Tam Sơn, tổng Tam Sơn, phủ Từ Sơn (nay là phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn) trong một gia đình giàu lòng yêu nước. Kế thừa truyền thống gia đình, quê hương, đồng chí sớm tham gia hoạt động cách mạng và có nhiều đóng góp dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1922, sau khi tốt nghiệp loại ưu trường Kiêm Bị thị xã Bắc Ninh, Ngô Gia Tự thi vào trường trung học Bưởi. Trong thời gian học tập tại trường, mặc dù bị kiểm soát chặt chẽ nhưng với trái tim yêu nước cháy bỏng Ngô Gia Tự và các bạn cùng chí hướng vẫn bí mật truyền tay nhau báo “Người cùng khổ”, “Bản án chế độ thực dân Pháp” . Năm 1925, tòa đại hình Hà Nội xét xử và tuyên án tử hình nhà yêu nước Phan Bội Châu,  đồng chí Ngô Gia Tự là một trong những người tổ chức lãnh đạo học sinh trường Bưởi bãi khóa phản đối. Năm 1926, nhà yêu nước Phan Chu Trinh qua đời tại thành phố Sài Gòn, cùng với đồng bào cả nước, đồng chí Ngô Gia Tự tham gia đấu tranh đòi để tang nhà chí sĩ yêu nước. Sau đó, Ngô Gia Tự và bạn bè cùng chí hướng bị giám đốc trường Bưởi kết tội chống lại chính phủ bảo hộ và bị đuổi học. Đồng chí trở về quê hương lao động, tự đọc sách báo yêu nước và tìm bạn cùng chí hướng để hoạt động cách mạng.
Năm 1926, đồng chí Ngô Gia Tự trở thành hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Ngày 29-9-1928, Hội nghị Kỳ bộ thanh niên Bắc Kỳ của Hội Việt Nam thanh niên cách mạng họp tại nhà đồng chí Ngô Gia Tự. Hội nghị quyết định thông qua chủ trương “vô sản hóa”, đưa cán bộ của Hội vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cách mạng trong phong trào công nhân. Thực hiện “vô sản hóa” góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển trong những năm 1928-1929, đặc biệt là phong trào đấu tranh của công nhân. Sự hoạt động mạnh mẽ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kỳ đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của một tổ chức mới, thể hiện rõ lập trường cách mạng, có cương lĩnh rõ ràng và phương pháp hoạt động đúng đắn. Tháng 3-1929, đồng chí Ngô Gia Tự và những thành viên tiên tiến của Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ và Tỉnh bộ Hà Nội họp tại nhà số 5D, phố Hàm Long (Hà Nội) thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ngày 28 và 29-3-1929, Đại hội Việt Nam cách mạng thanh niên họp, nhất trí cao và bầu 4 đảng viên (Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, Nguyễn Tuân, Dương Hạc Đính) dự Đại hội toàn quốc của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Ngày 1-5-1929, tại Đại hội I của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên họp tại Hương Cảng (Trung Quốc), đồng chí Ngô Gia Tự đại diện cho đoàn đại biểu của Kỳ bộ thanh niên Bắc Kỳ đã nêu vấn đề thành lập Đảng Cộng sản ra thảo luận trước Đại hội. Đồng chí kiên quyết, khéo léo đưa ra những luận cứ sắc bén về sự cần thiết, cấp bách phải thành lập ngay chính Đảng của giai cấp công nhân, tuy nhiên ý kiến của đoàn đại biểu Bắc Kỳ không được thông qua. Các đồng chí Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, Nguyễn Tuân quyết định bỏ đại hội ra về để khẳng định thái độ kiên quyết bảo vệ những quan điểm của mình. Ngày 1-6-1929, Ngô Gia Tự cùng với các đồng chí của mình trong Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ ra một bản tuyên ngôn, nói rõ lý do đoàn đại biểu Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ ra về và nhấn mạnh “phải tổ chức ngay Đảng Cộng sản thì mới dẫn đạo cho giai cấp vô sản làm cách mạng được”. Ngay sau khi tuyên ngôn được Kỳ bộ Bắc Kỳ tán thành và phân phát rộng rãi trên cả nước, đồng chí Ngô Gia Tự cùng các đồng chí trong Kỳ bộ thanh niên Bắc Kỳ xúc tiến thành lập Đảng Cộng sản. Ngày 17-6-1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập tại nhà số 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội) gồm 20 đảng viên đầu tiên. Đồng chí Ngô Gia Tự là Ủy viên Ban chấp hành lâm thời (gồm 7 người). Ngay sau khi thành lập, Đông Dương Cộng sản Đảng tích cực đưa đảng viên đi phát triển cơ sở đảng trên địa bàn cả nước. Đồng chí Ngô Gia Tự về quê hương thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.
Cuối tháng 7-1929, Trung ương Đông Dương Cộng sản Đảng cử  đồng chí Ngô Gia Tự vào Nam Kỳ vận động các tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên chuyển thành các Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng. Đồng chí vừa vận động thành lập Đảng, vừa trực tiếp “vô sản hóa” ở Sài Gòn, làm công nhân bốc vác ở bến cảng Sài Gòn, tranh thủ mọi cơ hội, điều kiện để tuyên truyền, giác ngộ công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động đi theo con đường cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Ngay sau khi thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng Nam Kỳ, đồng chí Ngô Gia Tự đã chọn Nhà máy đóng tàu Ba Son (Sài Gòn), đồn điền Cao su Phú Riềng (Bình Dương) và xã Vĩnh Kim (Tiền Giang) để chỉ đạo điểm việc xây dựng chi bộ Đảng Cộng sản. Dưới sự lãnh đạo của Đông Dương Cộng sản Đảng Nam Kỳ và của đồng chí Bí thư Xứ ủy Ngô Gia Tự, phong trào cách mạng ở Nam Kỳ dâng lên mạnh mẽ.
Từ giữa năm 1929 đến đầu năm 1930, trên cả nước xuất hiện 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng  sản Đảng; An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, 3 tổ chức này đều có chương trình hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nôn dân đấu tranh và tranh thủ sự ủng hộ của Quốc tế cộng sản. Ngày 3-2-1930, đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì tiến hành hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản. Ngày 24-2-1930, tại Hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Nam Kỳ, đồng chí Ngô Gia Tự được bầu làm Bí thư Chấp ủy lâm thời Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở Nam Kỳ.

Mai Phương (gt)
Nguồn: Báo Bắc Ninh điện tử
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!