Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1

10/01/2024 16:00 Số lượt xem: 28

Sáng 10-1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024”. Trong đó, chuyên đề đề cập rõ bối cảnh tình hình, những kết quả chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2023; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với nhóm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2023; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2024”.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội; đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung 2 chuyên đề do báo cáo viên Trung ương truyền đạt. Tuyên truyền kết quả công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những định hướng lớn của năm 2024; tuyên truyền chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hoá con người Bắc Ninh – Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu bền vững”; tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cương kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hoá công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; các cấp, các ngành, địa phương đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”… và các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, tình hình thời sự trong nước, quốc tế theo định hướng.

Thảo Nguyên
Nguồn: Báo Bắc Ninh điện tử
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!