Hội thảo về nâng cao hiệu quả phối hợp và tuyên truyền triển khai văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành

10/01/2024 16:00 Số lượt xem: 35

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp và tuyên truyền triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành”.

Đồng chí Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Đề tài khoa học chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng kết luận hội thảo.

Đây là một trong những nội dung nằm trong Đề tài khoa học của HĐND tỉnh về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh”.

Báo cáo đề dẫn hội thảo nhấn mạnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh là văn bản pháp lý quan trọng quy định những nội dung chi tiết, xây dựng các chính sách nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, xây dựng các biện pháp có tính đặc thù phù hợp, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Thời gian qua, HĐND tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó có việc phối hợp, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống, từng bước đi vào nền nếp với hiệu quả ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh còn chưa sâu rộng. Nội dung, hình thức tuyên truyền tuy có đổi mới và đa dạng hơn nhưng việc cung cấp có hệ thống và đầy đủ các nghị quyết quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực còn hạn chế. Ngoài ra, sự kết hợp trong tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp thời; việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình xây dựng nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật còn mang tính hình thức...

Hội thảo nhận được gần 20 bài tham luận của các đại biểu, trong đó có 8 tham luận trực tiếp. Các tham luận tập trung phân tích, đánh giá thực trạng công tác phối hợp; trách nhiệm của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong tuyên truyền triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành. Từ đó, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp và tuyên truyền triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành trong thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thủy phát biểu tại hội thảo.

Thông qua Hội thảo nhằm góp phần đánh giá khách quan về công tác phối hợp và tuyên truyền để triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành, nhất là trong giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm, tổng hợp thông tin, tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền các nghị quyết của HĐND tỉnh rất quan trọng nhằm giúp các đối tượng thụ hưởng biết, hiểu và nắm rõ các chính sách ban hành. Các ý kiến tham luận của các đại biểu tại Hội thảo sẽ là cơ sở nghiên cứu, áp dụng vào Đề tài khoa học của HĐND tỉnh. Từ đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thời gian tới.

Vân Giang
Nguồn: Báo Bắc Ninh điện tử
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!