Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đạt 25/26 phiếu tín nhiệm cao

17/10/2023 09:00 Số lượt xem: 16

Sáng ngày 17 - 10, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự còn có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với Phó Chủ tịch UBND Ngô Tân Phượng.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh: Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nhằm thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đánh giá đúng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức Đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và nâng cao hiệu quả công tác đối với cán bộ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải thực hiện nghiêm theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội và Kế hoạch số 100-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản liên quan, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Đây là Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh (không phải là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Nhóm PV
Nguồn: Báo Bắc Ninh điện tử
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!