Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn đẩy mạnh các phong trào thi đua

14/08/2023 09:00 Số lượt xem: 16

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, huy động được sức mạnh toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Những năm qua, khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn duy trì tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ (18-11) hằng năm. Tại Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khu phố đánh giá kết quả 1 năm thực hiện các phong trào thi đua; phát động toàn dân thi đua phát triển kinh tế; đăng ký xây dựng “Khu phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông… Đời sống nhân dân ngày nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng/năm. Các hoạt động văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, 6 năm liên tục khu phố đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa”.

Khu phố Nghĩa Lập, phường Phù Khê là đơn vị được lựa chọn làm điểm xây dựng mô hình thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông Nguyễn Thế Tiến, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu phố cho biết: “Thực hiện CVĐ, Ban Công tác Mặt trận khu phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; phát huy dân chủ trong xây dựng đô thị văn minh, hoạt động tự quản ở cộng đồng... Cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn đoàn kết đồng lòng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp xây dựng khang trang; đời sống nhân dân ngày càng nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định”.

Cảnh quan khu phố Nghĩa Lập, phường Phù Khê ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Ông Đàm Thế Sử, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn cho biết: “Xác định triển khai các CVĐ, phong trào thi đua là nhiệm vụ then chốt trong hoạt động, Ủy ban MTTQ thành phố tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư; gắn triển khai các CVĐ, phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. MTTQ thành phố tăng cường xây dựng các mô hình điểm, từ đó nhân rộng những mô hình hiệu quả; hướng dẫn Ủy ban MTTQ các phường, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư lựa chọn việc làm trọng tâm phù hợp, tránh tình trạng thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua chung chung, không có hiệu quả rõ nét. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công tác Mặt trận từ cơ sở, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh”.
Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thành phố vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tín chấp với ngân hàng cho hội viên, đoàn viên vay vốn; vận động hội viên giúp nhau về vốn, kinh nghiệm sản xuất để thoát nghèo, làm giàu chính đáng; đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân, nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, Khu phố văn hóa. Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,73%. Hằng năm, thành phố có gần 90% khu phố và hơn 92% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa.
CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào “Chung tay chăm lo cho người nghèo”, “Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền”… được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả. Từ đầu năm 2022 đến nay, MTTQ các cấp thành phố vận động ủng hộ được gần 1,2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng 6 nhà,  sửa chữa 1 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, MTTQ các cấp thành phố tăng cường động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; kịp thời nắm bắt, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cấp uỷ, chính quyền các cấp; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới MTTQ các cấp thành phố Từ Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở; đề cao tính hiệu quả, thiết thực của phong trào; thường xuyên quan tâm xây dựng, phát hiện, biểu dương các nhân tố, mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Mai Phương
Nguồn: Báo Bắc Ninh điện tử
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!